Čo je QR kód?
QR kód vám jednoduchým spôsobom umožňuje uložiť kontakt na firmu priamo do vášho mobilného telefónu.

Čo na to potrebujete?
Mobilný telefón s fotoaparátom a aplikáciu na čítanie QR kódov.

Ako postupovať?
Po nainštalovaní aplikácie do vášho mobilného telefónu spustite čítačku QR kódov. Kamerou namierte na kód priamo na monitore alebo v tlačenej verzii vizitky. Aplikácia sama rozozná telefónne číslo uložené v kóde a umožní vám toto číslo priamo zavolať alebo uložiť do kontaktov

Inormácie o QR code:

http://www.qrcode.sk

http://code.google.com/p/zxing/downloads/list

www.beetagg.com