Registračné pokladnice ORP VRP

Postup pri kúpe Registračnej pokladni ORP VRP2

1. Podnikateľ nám zavolá  a my sa dohodneme o stretnutí o výbere registračnej pokladnice a ďalšom postupe.

2. Podnikateľ podá žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient Návod ako požiadať o kód pokladnice.

Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient je v prípade podnikateľa potrebný podať elektronicky z osobnej internetovej zóny - v časti Katalógy formulárov - Pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient a vyplnením formulára „Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient“. V žiadosti označíte, či žiadate o pridelenie kódu virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) alebo o pridelenie kódu on-line registračnej pokladnice (ORP). V prípade označenia žiadosti o pridelenie kódu VRP pribudne v žiadosti aj povinný údaj/riadok „PIN kód“. Ide o ľubovoľné štvormiestne číslo, ktoré si podnikateľ zvolí sám, a ktoré bude potrebné uviesť/zadať pri prvom prihlásení do VRP. Pri podávaní žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient postupuje podľa informačného materiálu zverejneného na portáli finančnej správy. Spôsob elektronického podávania žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient (VRP/ORP) cez portál finančnej správy. Kód pokladnice e-kasa  vám bude pridelený nasledujúci deň, maximálne do 2 dní od podania žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa . Pri VRP Vám budú po podaní žiadosti prístupové údaje (login a heslo) doručené prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb doporučenou zásielkou v lehote cca do 14 dní od podania žiadosti. V prípade ORP je Vám po pridelení kódu sprístupnený inicializačný balíček (identifikačné a autentifikačné údaje) do e-kasa zóny v osobnej internetovej zóne na portáli FS.

3. Ak vám podnikateľ DKP zavolá ,zavolajte nám a my sa dohodneme o ďalšom postupe ohľadom sprevádzkovania registračnej pokladnice 

4.  Zaškolenie ORP / VRP2


Ukončil som podnikanie, zrušil som prevádzku, na ktorej som poskytoval služby a prijímal tržbu v hotovosti. Ako požiadať o zrušenie pokladnice e-kasa klient?

Ukončenie používania pokladnice e-kasa klient oznámite prostredníctvom formulára „Oznámenie o ukončení používania pokladnice e-kasa klient“, dostupného na portáli FS www.financnasprava.sk - osobná internetová zóna - v časti Katalógy formulárov - Pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient. Postup podania predmetného oznámenia je popísaný v informačnom materiáli zverejnenom na portáli finančnej správy Spôsob elektronického podávania Oznámenia o ukončení používania pokladnice e-kasa klient (VRP/ORP).


VRP 2 pre zariadenia s operačným systémom iOS

BRATISLAVA – 14.03.2023: Bezplatná aplikácia na evidenciu tržieb VRP 2 je od dnes dostupná už aj pre používateľov iOS  verzia 15 a vyššia. Aplikácia podporuje 12 druhov cenovo dostupných tlačiarní a disponuje všetkými funkcionalitami ako verzia VRP 2 pre Android zariadenia.

Xprinter XP-T58K (58mm)

Xprinter XP-V320L (80mm)

Cashino PTP-II/BT24

Goojprt PT-210

Rongta RPP02N (ExVan RPP02)

Elio P101

POS-5805DD (ZJiang/ExVan)

POS-5809DD (ZJiang/ExVan Plus)

Star Micronics SM-S220i

Star Micronics SM-T300i

Bixolon SPP-R210

Bixolon SPP-R200/II/III


Aplikácia VRP 2 mi po nainštalovaní nepracuje korektne (biela obrazovka)

Aplikácia je vyvinutá hybridnou technológiou a na jej správne fungovanie je potrebné mať v zariadení nainštalovaný komponent Android WebView s Chrome vo verzii 60 a vyššou. WebView je bežnou súčasťou systému Android od verzie 4+. V prípade bielej obrazovky je potrebné aktualizovať, prípadne ak sa v systéme nenachádza je potrebné  WebView doinštalovať. Postup pre konkrétne Android verzie:

Pre zariadenia s Android 5 a 6:

Pre zariadenia s Android 7+ je použitý Google Chrome:

Aktuálnu verziu WebView v danom zariadení je možné overiť napr. aplikáciou:


Počet spárovaných zariadení s jednou VRP nemôže byť viac ako 3. Čo mám robiť?

Prostredníctvom aplikácie VRP 2 odporúčame v nastaveniach odpárovať zariadenia postupom: Kliknutím v ľavom hlavnom menu na tlačidlo Nastavenia a následne na tlačidlo Spárované zariadenia, kde sa zobrazí obrazovka, ktorá slúži pre zobrazenie zoznamu spárovaných mobilných zariadení s VRP. Počet spárovaných zariadení s jednou VRP nemôže byť viac ako 3. Pri každom zázname v tabuľke zoznamu spárovaných mobilných zariadení sa nachádza ID zariadenia, názov zariadenia, dátum spárovania, dátum posledného prihlásenia a možnosť Odpárovať. Pomocou tlačidla Odpárovať zrušíte prepojenie mobilného zariadenia s VRP umožňujúce prihlasovanie cez PIN (resp. odtlačok prsta). Postup je detailne popísaný v Používateľskej príručke – VRP 2 zverejnenej na portáli finančnej správy na strane 130.


VRP2 prepojím s  MKsoftom?

Nie. VRP sa nedá prepojiť s  žiadnými softvérmi  tretích strán 


Ako si nainštalovať aplikáciu VRP 2 ?

Ako si viem overiť pokladničný doklad?

Na overenie pravosti pokladničného dokladu slúži aplikácia OVER DOKLAD. Pravosť môžete v prípade mobilnej aplikácie overiť naskenovaním QR kódu, v prípade webovej aplikácie je len možnosť zadaním jednotlivých overovacích položiek z pokladničného dokladu.

Pre Pc overenie dokladu

Pre Android overenie dokladu


Ak sa stanem platiteľom dane z pridanej hodnoty, aké povinnosti z toho vyplývajú v prípade pokladnice e-kasa klient?

Od dňa, kedy ste sa stali platiteľom dane z pridanej hodnoty, t. j. od 01.06.2022 sa vo virtuálnej registračnej pokladnici (VRP) automaticky doplní údaj IČ DPH. Vašou povinnosťou je nastaviť vo VRP pri jednotlivých tovarových položkách prislúchajúcu sadzbu dane z pridanej hodnoty. Povinnosťou v prípade online registračnej pokladnice (ORP) je v deň registrácie za platiteľa dane z pridanej hodnoty, teda 01.06.2022 stiahnuť si v osobnej internetovej zóne na portáli FS - v časti eKasa zóna nové identifikačné údaje, ktoré budú obsahovať údaj IČ DPH, ktoré ste povinný nahrať do ORP. Aj pri používaní ORP pri jednotlivých tovarových položkách ste povinný nastaviť prislúchajúcu sadzbu dane z pridanej hodnoty.

Návod PDF: Správne nastavenie on-line registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice v prípade, ak sa podnikateľ stane platiteľom resp. prestane byť platiteľom dane z pridanej hodnoty.


Zrušenie a oprava dokladu, neplatný doklad, zostatok

Otázka č. 1 - oprava pokladničného dokladu pri úhrade faktúry

 Ako podnikateľ opraví nesprávne zaevidovaný pokladničný doklad pri úhrade faktúry?

   Odpoveď

Pri  nesprávne zaevidovanej  celkovej sumy pri úhrade faktúry odporúčame nasledovný postup:

  1.  Podnikateľ klikne na : „Nový doklad“ → „Pokladničný doklad“

  2. Typ položky: (odrolovať a vybrať) „Oprava“

  3. Kliknúť na: „Manuálne“

  4. Typ opravy: Záporná

  5.  Identifikátor dokladu: zadať celé ID opravovaného dokladu. Cez vystavené doklady si ho môže podnikateľ nájsť

  6. Kliknúť na : Názov tovaru/služby: (napísať úhrada faktúry a jej číslo .......)

  7. Množstvo: 1

  8. Jednotková cena s DPH : (uviesť sumu, ktorá bola nesprávne nahratá)

  9.Sadzba DPH: (vybrať 0%)

10. Do políčka slovná informácia vyberte možnosť "Bez slovnej informácie",

11. Kliknúť na : „Pridať položku“ a,

12. Kliknúť na : „Vytvoriť doklad“.

Následne odporúčame skontrolovať si  „Zostatok“ v pokladnici – na hlavnej obrazovke a taktiež vystavený doklad v časti „Vystavené doklady“.

Uvedený postup sa použije primerane aj pre mobilnú verziu aplikácie.

Otázka č. 2 - oprava chybne zaevidovanej položky na pokladničnom doklade

Ako podnikateľ opraví chybne zaevidovanú položku na pokladničnom doklade?

Odpoveď

Pri oprave chybne zaevidovanej položky na pokladničnom doklade odporúčame použiť nasledovný postup:

  1. Podnikateľ klikne na: „Nový doklad“ → „Pokladničný doklad“

  2. Typ položky: (odrolovať a vybrať) „Oprava“

  3. Dátum zaevidovania: (zadať dátum zaevidovania nesprávneho pokladničného dokladu – cez kalendár)

  4. Číslo pokladničného dokladu: (zadať číslo nesprávneho pokladničného dokladu)

  5. Kliknúť na: „Vyhľadať"

  6. Kliknúť na: „Názov tovaru/služby“ : (odrolovať a vybrať názov tovaru/služby). Po vybratí položky sa zobrazí jednotková cena, sadzba DPH, množstvo.

  7. Kliknúť na danú položku a potvrdiť množstvo,

  8. Kliknúť na : „Pokračovať“ a "Vytvoriť doklad".

V prípade ak pokladničný doklad obsahuje viaceré položky, môžete ich vybrať rovnakým spôsobom a až potom vykonáte bod. č. 8.

Následne odporúčame skontrolovať si „Zostatok“ v pokladnici – na hlavnej obrazovke a taktiež vystavený doklad v časti „Vystavené doklady“.

Uvedený postup sa použije primerane aj pre mobilnú verziu aplikácie.

Otázka č. 3 - NEPLATNÝ DOKLAD

Na čo slúži položka „Neplatný doklad“ vo VRP?

Odpoveď

Neplatný doklad slúži, napr. v rámci zaškolenia fyzickej osoby, ktorá bude evidovať tržby vo VRP, po preskúšaní koncového zariadenia po jeho oprave.

Neplatný doklad, je skúšobným dokladom, ktorý sa nezapočítava do zostatku v rámci VRP a ani do účtovníctva. Pri jeho vytlačení neobsahuje QR kód.

Ak bol NEPLATNÝ DOKLAD vytlačený, podnikateľ je ho povinný uchovávať po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol vyhotovený.

 

Otázka č. 4 - zostatok vo VRP

Čo tvorí „Zostatok“ vo VRP?

Odpoveď

Po kliknutí na tlačidlo „Zostatok“ sa podnikateľovi na päť sekúnd zobrazí aktuálny zostatok vo VRP. Zostatok tvorí prijatie platby v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť (napr. platobnou kartou, stravnými lístkami).


Pokladnice eKASA klient / ORP - VRP

Všeobecné informácie k používaniu pokladnice e-kasa klient, ktorou sa rozumie

On-line registračná pokladnica (ďalej "ORP") 

Virtuálna registračná pokladnica (ďalej "VRP")

podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 5