Jednoduché účtovníctvo
obsahuje peňažný denník, knihu DPH, knihu pohľadávok a záväzkov, vystavovanie faktúr, adresár firiem, evidenciu motorových vozidiel a knihu jázd, cestovné príkazy (okrem SQL)), investičný a drobný investičný majetok, evidenciu trvalých záväzkov/pohľadávok/prevodných príkazov, homebanking.


Podvojné účtovníctvo
obsahuje účtový denník, knihu DPH, knihu pohľadávok a záväzkov, vystavovanie faktúr, adresár firiem, evidenciu motorových vozidiel a knihu jázd, cestovné príkazy (okrem SQL)), investičný a drobný investičný majetok, evidenciu trvalých záväzkov/pohľadávok/prevodných príkazov, homebanking.


Mzdy
vedenie personálnych údajov zamestnancov s ich mzdovými a osobnými údajmi, definovanie názvov voliteľných zložiek mzdy a pravidiel ich tvorby, nastavenie šablón pracovných zmien a predvyplnenie dochádzky zamestnancov podľa nich, evidencia zrážok zamestnancov, výpočet priemernej hodinovej mzdy na nemocenské dávky a na dovolenku, výpočet miezd, zálohy na daň, odvodov na zdravotné a sociálne poistenie, sledovanie mzdových nákladov na strediskách a skupinách zamestnancov, tlač zostáv za vybraný mesiac, za vybrané obdobie, tlač zostáv nemocenských dávok, dochádzkových zostáv, evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia, potvrdení o zamestnaní, mzdových listov a mnoho ďalších, automatické zaúčtovanie miezd do účtovníctva.


Sklad
obsahuje evidenciu tovaru a služieb, príjem, hotovostný a fakturačný predaj, spotrebu, prevodky, vystavené a prijaté objednávky, opakujúce sa objednávky, podporu linkového skladu, kalkulácie a výrobu, evidenciu ekvivalentov, širokú podporu predvolených zliav a pevných cien, evidenciu sériových čísel, evidenciu opráv a reklamácií, delenie odberateľov podľa obratu s možnosťou zadelenia do tabuľky zliav, množstvo prehľadných výpisov. Podporuje registračné pokladne a fisk. moduly pokladne Elcom (všetky typy)), Konic Uniwell, Datecs, J&V Safe 2000/3000, Pegas (aj s možnosťou programovania servisných nastavení, napr. syst. príznaky, DPH, logo ...). Pracuje spôsobom FIFO.

Jednoduché ovládanie programu.

www.mksoft.sk

Registračné pokladne Registračné pokladne Registračné pokladne Registračné pokladne Registračné pokladne Registračné pokladne

Registračné pokladne Registračné pokladne Registračné pokladne Registračné pokladne Registračné pokladne

NÁVODY

Ekonomická agenda SQL

PopisOdkazDátumVeľkostVerzia
Kompletná inštaláciamksqlins.exe07.03.201750,8 MB3.224
Aktualizáciamksqlupg.exe07.03.201725,3 MB3.224
Testovacia aktualizáciamksqlupgtest.exe07.03.201725,3 MB3.224
MK Agenda pre OS Androidmk_agenda.apk08.03.20173,3 MB1.2.119
MK Čašník pre OS Androidmk_casnik.apk01.02.20171,7 MB1.1.85
Návod ktorý je súčasťou programuappsql.chm08.09.20164,4 MB3.193
Návod vo formáte PDFappsql.pdf02.08.20135,0 MB
Užívateľská príručka generátora zostáv SINEAsinea.pdf08.11.20130,5 MB
Formuláre – PDF pre roky 2011 a staršie (nie sú v inštalácií)starsie_formu­lare.zip28.01.201312,5 MB
Licenčné podmienkylic. podmienky31.07.20120,1 MB
Žiadosť o prevod licenčných právprevod_licencnych_prav31.07.201230 KB
Inštalácia firebird ver. 2.5 32b (verzia SQL servera)fb25_32b15.03.20167,5 MB
Inštalácia firebird ver. 2.1 (verzia SQL servera)fb21_32b25.11.20115,0 MB
Inštalácia firebird ver. 1.53 (stará verzia SQL servera podporovaná do 30.11.2011)fb15_32b25.11.20113,0 MB
Cenník fiskálnych modulov PEGASfiskaly_pegas.pdf24.04.201253 KB

Podporné programy

PopisOdkazDátumVeľkostVerzia
Vzdialená správa (platená pomoc)mkpomoc-idc2hcnp3b.exe21.01.20166.6 MB 
Ovládače Cipherlab 8000ciplab.zip02.03.2011175 KB 
Externá FT Pegas (zák.289)fppegasf.zip14.07.20101,3 MB 
Externá FT FT4000ft4000.zip10.11.20141,0 MB 
Externá FT EFOXefox.zip25.11.20111,3 MB 
BullZip PDF Printer – tlač do PDF (pre bezplatnú verziu vyberte „Community Edition“ nižšie na stránke)web autora 
Adobe Reader (aktuálna verzia zo stránky Adobe)web autora 

Ekonomická agenda BDE

Stará verzia s podporou do 31.12.2009

PopisOdkazDátumVeľkostVerzia
Inštalácia aj aktualizáciaMKUCTINS.EXE31.12.20099,5 MB2.37.1
Borland Database Enginebde52.msi15.07.20074.3 MB
Knižnica na opravu DB súborov (WIN)tutil32.dll01.10.200295 KB
Konverzia z BDE do SQL agendydbtofdb.zip17.12.20094,4 MB
Konverzia z BDE do SQL agendy neskomprimovanádbtofdb.exe17.12.200912,5 MB
Návod na konverziu z BDE do SQL agendydbtofdb.pdf19.03.20090,1 MB

Archív DOS agendy

PopisOdkazDátumVeľkostVerzia
DOS manuálDOS_MKS_Manual­.pdf18.12.2003514KB 
Inštalácia Odbyt DOSIOdbyt.exe04.04.20071300 KB5.33
Aktualizácia pre Odbyt DOSUOdbyt.exe04.04.20071100 KB5.33
Aktualizácia pre Jed. uct. DOS (voľná verzia)UJu.exe01.01.2007730 KB9.00
Aktualizácia pre Pod. úct. DOS (voľná verzia)UPu.exe01.01.2007860 KB9.00
Aktualizácia pre Mzdy DOS (voľná verzia)UMzdy.exe26.04.2007640 KB9.02
  • Dos verzie sú bez nutnosti registrácie

Demoverzie programov sú plne funkčné počas 30-tich dní od dňa inštalácie. Po tomto čase programy prestanú fungovať, údaje zostanú zachované.

- jednoduché účtovníctvo
- podvojné účtovníctvo
- skladové hospodárstvo