Vo VRP2 podpora pre platobné terminály

Bezplatná aplikácia Virtuálna registračná pokladnica 2 (VRP2) na evidenciu tržieb prešla aktualizáciou.  Finančná správa neustále pracuje na jej vylepšení a najnovšie bola pridaná podpora pre platobné POS terminály SumUp. Ich použitie je možné v Android verzii aplikácie pri tvorbe pokladničného dokladu a úhrade faktúry. 

Aplikáciu VRP2 môžu podnikatelia využívať od júla tohto roku. Od 17. októbra definitívne nahradila doterajšiu aplikáciu Pokladnica. Za uvedené obdobie prešla viacerými aktualizáciami a vylepšeniami funkcionalít. Najnovšie bola pridaná podpora pre platobné POS terminály SumUp. Ich použitie je možné v Android verzii aplikácie pri tvorbe pokladničného dokladu a úhrade faktúry

.