Aplikácia VRP 2, ktorú prevádzkuje finančná správa, prešla od jej spustenia v júli minulého roku viacerými úpravami a vylepšeniami jej funkcionalít. Cieľom je, aby táto bezplatná služba na evidenciu tržieb slúžila približne 30 000 používateľom čo najlepšie. Najnovšie došlo k úprave zobrazenia sadzby DPH podľa platnej legislatívy i vizuálu filtra vystavených dokladov, aby presnejšie popísal jeho správanie. Zmenila sa aj ikona možnosti stiahnutia exportu tovarov a služieb.

Na základe podnetov od podnikateľskej verejnosti sme pristúpili k oprave duplicitného zasielania dokladov na email a duplicitného vytvárania dokladov typu Vklad a Výber v prípade použitia klávesy ENTER. Pri tejto aktualizácii sa realizovala aj oprava filtra tovarov a služieb, keď to robí užívateľ bez kategórie a obrazovky editácie položky v doklade na mobilných zariadeniach.

Aktualizácia aplikácie VRP 2 už nebude dostupná pre zariadenia s operačným systémom Android 5.0.x a nižšie. Naďalej však bude možné využívať nainštalovanú verziu aj na zariadeniach s operačným systémom Android 5.0.x a nižšie, len ju nebude možné aktualizovať. Ukončenie podpory pre staršie verzie Androidov sa dotkne asi 1 % používateľov. Dôvodom ukončenia podpory je postupné obmedzovanie podpory spoločnosťou Google, ktorá plánuje zrušenie podpory najnižšej hlavnej verzie - v5.x v roku 2024, v6.x v roku 2025, v7.x v roku 2026. Ďalším dôvodom je aj nízky počet používateľov zariadení s Android verziou nižšou ako 5.0.x. Finančná správa preto odporúča používateľom, aby používali zariadenia s operačným systémom Android 8.0 a vyššie. Údaj o tom, aké zariadenie máte k dispozícii, získate v nastaveniach v časti „Informácie o telefóne“.

VRP 2 môžu podnikatelia využívať od 1. júla 2022. Od daného dátumu nadobudla účinnosť novela zákona o cenách, ktorej cieľom je obmedziť obeh jednocentových a dvojcentových mincí na Slovensku. VRP 2 disponuje aj touto funkcionalitou. Nová aplikácia od 17. októbra 2022 definitívne nahradila doterajšiu s názvom Pokladnica. Na stiahnutie je bezplatne dostupná v digitálnych platformách Google Play a Apple Store.

Komentáre (0)

Momentálne žiadne komentáre