Ani počas jesene neprestávame s kontrolou pokladníc

Nová kontrolná akcia bude realizovaná počas októbra. Finančná správa sa na tento segment zamerala aj z toho dôvodu, že tieto služby patria medzi najrizikovejšie z pohľadu priznávania tržieb. Až polovica daňovníkov (fyzických a právnických osôb) v tejto oblasti vykázala za rok 2022 tržby nižšie ako 5 300 eur a štvrtina deklarovala nulový zisk alebo daňovú stratu. Okrem toho finančná správa dostáva tipy aj od samotných občanov, ktorí sa v tomto type prevádzok často stretávajú s nevydávaním pokladničných dokladov.

Kontroly budú realizované fyzickou návštevou prevádzok, ale môžu byť realizované aj formou monitoringu, a to tak, že kontrolóri budú priamo na mieste napojení na systém e-kasa a budú porovnávať zaevidované tržby s reálnym poskytnutím služby. V prípade, ak si podnikateľ bude svoje povinnosti plniť, vyhne sa byrokracii nevyhnutnej pri bežnej kontrole.

O novej jesennej kontrole finančná správa informuje podnikateľov s cieľom, aby dbali na dodržiavanie zákona a vyhli sa prípadným sankciám. Cieľom finančnej správy totiž nie je rozdávať pokuty, ale podporiť dobrovoľné plnenie daňových povinností. Zároveň je povinnosťou finančnej správy zabezpečiť, aby podnikatelia dodržiavali zákon a zákazníkom vydávali pokladničné doklady.

Ak sa občania stretnú s vydávaním neúplných alebo falošných pokladničných dokladov, túto skutočnosť môžu ohlásiť finančnej správe emailom na pokladnica@financnasprava.sk . 

Komentáre (0)

Momentálne žiadne komentáre