Od 1.1.2023 sa mení DPH z 20% na 10% aj pre Gastro

Čítaj viac
205 videne

Počas novembra sme zistili 192 porušení zákona o e-kase

Čítaj viac
70 videne

Ani počas jesene neprestávame s kontrolou pokladníc

BRATISLAVA – 03.10.2023: Finančná správa pokračuje v kontrolách zameraných na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice aj počas jesene. Tentokrát si kontrolóri „posvietia“ na dodržiavanie zákona o e-kase v nechtových štúdiách a im podobných skrášľovacích salónoch.

Čítaj viac
18 videne

Počas marca sme zistili 165 porušení zákona o e-kase

Čítaj viac
34 videne

Prevádzka vydávala falošné pokladničné doklady

Čítaj viac
44 videne

Vianočné predaje sa neobišli bez problémov

Čítaj viac
97 videne

Kontrolóri odhalili vydávanie falošných pokladničných bločkov

Čítaj viac
55 videne

Pokladničný blok z elektronickej registračnej pokladnice

Čítaj viac
financnasprava.sk
58 videne

Počas októbra sme zistili 180 porušení zákona o e-kase

Čítaj viac
49 videne